Lietuviešu projekts (jauna)

Lietuviešu projekts (jaunais)

  Profils: REHAU 70 mm 

Tips: logs / Virtuve  

Izmērs: 1120 x 1150

Cena bez uzstādīšanas 105  ar uzstādīšanu 150

  Profils: REHAU 70 mm 

Tips: logs /Virtuve   I

zmērs: 1120 x 1150

Cena bez uzstādīšanas: 105  ar uzstādīšanu: 150

  Profils: REHAU 70 mm 

Tips:  logs/Istaba   

Izmērs: 1420 x 1450

Cena bez uzstādīšanas: 130  ar uzstādīšanu: 175

   Profils: REHAU 70 mm 

Tips:  Istaba  

Izmērs: 2080 x 1450   

Cena bez uzstādīšanas: 170  ar uzstādīšanu: 235

  Profils: REHAU 70 mm 

Tips: Balkona bloks 

Izmērs: 2050 x 2150

Cena bez uzstādīšanas: 190  ar uzstādīšanu: 240

  Profils: REHAU 70 mm 

Tips: stiklotas lodžijas   

Izmērs: 2800 x 1550

Cena bez uzstādīšanas ?   ar uzstādīšanu:350

  Profils: REHAU 70 mm

Tips: stiklotas lodžijas

Izmērs: 2800 x 1550

Cena bez uzstādīšanas:?  ar uzstādīšanu:400

  Profils: REHAU 70 mm

Tips: stiklotas lodžijas

Izmērs: 2800 x 1550

Cena bez uzstādīšanas:?  ar uzstādīšanu:430

  Profils: REHAU 70 mm

Tips: stiklotas lodžijas

Izmērs: 2800 x 2600

Cena bez uzstādīšanas:?  ar uzstādīšanu:670